Menu


Zaproszenie na Sympozjum

Zapraszamy do uczestnictwa w XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, które odbędzie się w dniach 19-22 października 2016 roku w Jachrance koło Warszawy.

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej jest jednym ze współorganizatorów Sympozjum.

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz przesyłania jednostronicowych streszczeń mija 31 maja 2016 r.

Wszystkie informacje oraz kwestionariusz zgłoszenia znaleźć można na stronie Sympozjum http://www.itlims.meil.pw.edu.pl/symp
Zaproszenie na konferencję TKI'2016

Zapraszamy do udziału
w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI 2016, która odbędzie się w terminie 18-21.10.2016 r. w Hotelu „Kuźnia Napoleońska” w Teresinie.

W ramach Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2016 zorganizowane zostaną sesje plenarne, sesje tematyczne oraz sesje plakatowe. Celem Konferencji jest rozwój technik numerycznych i eksperymentalnych w inżynierii, organizacja forum wymiany doświadczeń użytkowników systemów CAD/CAM/CAE, a także umożliwienie transferu naukowej i technicznej między ośrodkami naukowymi oraz między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami. Wierzę, że prezentacja Państwa prac na naszej Konferencji przyczyni się do realizacji powyższych celów.

TEMATYKA

 • techniki komputerowe w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, konstrukcji, procesów i systemów
 • projektowanie i badania innowacyjnych materiałów, konstrukcji, procesów i systemów
 • numeryczne obrazowanie w projektowaniu, wytwarzaniu i ocenie technicznej obiektów
 • metody weryfikacyjne i walidacyjne w symulacjach numerycznych
 • techniki eksperymentalne badań materiałów i konstrukcji
 • metody komputerowe w mechanice płynów
 • badania odporności udarowej konstrukcji
 • techniki komputerowe w bioinżynierii
 • modelowanie zagadnienia sprzężenia
 • metody modelowania i optymalizacji
 • modelowanie konstytutywne

 • Szczegółowe informacje o tematyce Konferencji, terminach i miejscu odbywania się obrad Konferencji oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie internetowej http://www.tki.wat.edu.pl/2016


  Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
  00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 lok/ 235, tel. 22 234 75 12, fax: 22 621 54 63


  Copyright (c) 2014-2016 PSME